Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pałka - Koruba Bożentyna
Bożentyna Teresa Pałka - Koruba
ur. w 1953 roku w m. Chmielnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 489/2019

Biogram

Jako studentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowy Instytucie Religioznawstwa UJ, a następnie nauczyciel w Busku - Zdroju w latach 1977-80 związana z krakowskim Studenckim Komitetem Solidarności. 
W sierpniu 1979 r. współorganizatorka wraz mężem Kazimierzem Korubą spotkań samokształceniowych dla młodzieży licealnej, odbywanych w ich domu w Zwierzyńcu koło Buska – Zdroju. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

A. Roliński, „Opozycja małopolska w dokumentach 1976-1980”, Kraków 2003