Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Robert Jarosław Nowak

ur. w 1957 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 181/2015
Biogram
Pan Robert Jarosław Nowak brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Pan Robert Jarosław Nowak, w związku z udziałem w demonstracji został zatrzymany. Podczas zatrzymania i pobytu w areszcie był wielokrotnie pobity oraz przechodził tzw. „ścieżki zdrowia”. Został oskarżony o nawoływanie do podpalenia komendy MO i ubliżanie funkcjonariuszom, w wyniku czego został skazany na 3 miesiące aresztu i osadzony w Areszcie Śledczym w Białymstoku.  W sierpniu 1976 r. ponownie postawiony przed sądem, który wymierzył mu karę 2,5 roku więzienia oraz karę grzywny. Karę odbywał w zakładzie karnym w Barczewie, który opuścił 14.02.1977 r. na podstawie postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Radomiu  o uchyleniu aresztu tymczasowego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN