Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Brzozowski Dariusz

Dariusz Wiktor Brzozowski

ur. w 1958 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011
Biogram
Był działaczem Zarządu Regionu Elbląg NSZZ „Solidarność”. W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 7 grudnia 1982 r. był internowany w Zakładzie Karnym w Iławie oraz Kwidzynie. Był jednym z twórców, działającej na terenie Norwegii od lutego 1984 r., organizacji pod nazwą „Akcja Polska”, której celem było ekonomiczne i polityczne wsparcie NSZZ „Solidarność" w Polsce. Z racji swej działalności był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1980-1986. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN