Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ostrowski Grzegorz

Grzegorz Wiesław Ostrowski

ur. w 1957 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemi Zamojskiej. W latach 1984-1989 należał do Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. W tym czasie kolportował niezależne wydawnictwa OKOR-u, m.in.: pisma „Solidarność Rolników”, „Żywią i Bronią” i „Wieści”, książki bezdebitowe oraz okolicznościowe znaczki i ulotki. Pośredniczył także w przekazywaniu organizacjom rolniczym urządzeń drukarskich. W 1985 r. zainicjował i zorganizował wmurowanie tablicy upamiętniającej śp. ks. Jerzego Popiełuszkę  w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. W listopadzie 1986 r. był współorganizatorem konspiracyjnego zebrania OKOR-u w kościele na Solcu w Warszawie, na którym powołano Tymczasową Krajową Radę Rolników „Solidarność” oraz Konwent Seniorów Niezależnego Ruchu Ludowego. Zajmował się także udzielaniem pomocy prawnej represjonowanym działaczom Terenowego Komitetu Oporu „Solidarność” Ziemi Zamojskiej oraz osobom ukrywającym się przed SB.

Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • J. Olszak, „Solidarność” Rolników Indywidualnych 1981-1989, w: „Solidarność” Rolników 1980-1989, red. A.W. Kaczorowski, T. Kozłowski, J. Olszak, Warszawa 2010