Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czernecki Bernard

Bernard Józef Czernecki

ur. w 1930 roku w m. Kobiór
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 551/2016
Biogram
Ksiądz Bernard Czernecki od lat 60-tych pozostawał w zainteresowaniu służb bezpieczeństwa, kontrolowano zarówno jego kontakty z wiernymi jak też z innymi księżmi. Od 1981 r.  został kapelanem śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego miał nawiązać kontakt z byłymi działaczami z Jastrzębia, Żor i Wodzisławia w celu reaktywowania NSZZ „Solidarność” w warunkach konspiracyjnych. Ks. Bernard Czernecki wspierał górników strajkujących w KWK Moszczenica po wprowadzeniu stanu wojennego, przy budowie kościoła zatrudniał osoby, które straciły pracę za udział w strajkach, przekazywał paczki dla osób aresztowanych i internowanych oraz dla ich rodzin, przekazywał pieniądze na zapłacenie kar grzywny. Współtwórca Komitetu Pomocy Internowanym i Poszkodowanym.
Z uwagi na prowadzenie opisanej działalności opozycyjnej był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w okresie 1963-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN