Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kalisz Ewa
Ewa Kalisz
ur. w 1950 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016

Biogram

Ewa Kalisz w latach 1985 – 1989 była łączniczką podziemnych struktur „Solidarności Walczącej”. Organizowała lokale, w których ukrywali się działacze „Solidarności Walczącej”. Współpracowała i wchodziła w skład redakcji gazetki Solidarność Walcząca Grupy Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, pracowała przy redakcji biuletynu „Poza układem” wydawanego  przez Joannę Gwiazdę,

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków