Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stopa Jerzy

Jerzy Tadeusz Stopa

ur. w 1953 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 294/2016
Biogram
Od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność”, członkiem Komisji Zakładowej „Solidarność” w PKP Lokomotywownia w Skarżysko-Kamienna. Po wprowadzeniu stanu wojennego do 1989 r. kontynuował działalność w ramach zawieszonego związku „Solidarność”. Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw m.in. „Kłos”, „Mazowsze”, „Stoczniowiec”, wykonywał i rozprowadzał odznaki i znaczki sygnowane przez „Solidarność”, uczestniczył w akcjach malowania nielegalnych napisów na terenie miasta Skarżysko-Kamienna. W swoim mieszkaniu przechowywał taśmy magnetofonowe, zawierające nagrania nielegalnych rozgłośni radiowych, petycję internowanych z terenu województwa siedleckiego, skierowaną do prezydenta USA R. Regan. Utrzymywał kontakty z działaczami opozycji z województwa podlaskiego i siedleckiego. Uczestniczył w spotkaniach z b. działaczami związku „Solidarność”, organizowanych podczas Mszy Św. za Ojczyznę w kościele św. Józefa w Skarżysko-Kamienna. Internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach od dnia 30.08.1982 r. do dnia 16.10.1982 r., który opuścił z uwagi na zły stan zdrowia. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN