Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jerzy Bronisław Nikodem
ur. w 1948 roku w m. Krzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019

Biogram

Pan Jerzy Nikodem od września 1980 r. do czerwca 1989 r. należał do NSZZ „Solidarność” przy KWK „Manifest Lipcowy". W/w protesty miały miejsce na KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju.
Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Jerzy Nikodem zaangażował się w kolportaż prasy podziemnej wydawanej przez lokalne struktury „Solidarności” z terenu Jastrzębia - Zdroju. Ponadto uczestniczył w Mszach za Ojczyznę organizowanych w kościele Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła nazywanym „kościołem na górce” w Jastrzębiu Zdroju. 
W 1989 r. Pan Jerzy Nikodem brał udział w pracach Komitetu Obywatelskiego w Jastrzębiu Zdroju, którego zadaniem było przygotowanie wyborów  4 czerwca 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków