Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Malarz Tadeusz

Tadeusz Malarz

ur. w 1940 roku w m. Nowy Wiśnicz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Pan Tadeusz Malarz do NSZZ „Solidarność” wstąpił we wrześniu 1980 r., należał również do Komisji Zakładowej przy Bytomskich Zakładach Naprawczych Przemysłu Węglowego. 
W dniu 16 XII 1981 r. został zatrzymany, a następnie osadzony w Areszcie Śledczym w Bytomiu. Oskarżony o to, że będąc pracownikiem zmilitaryzowanego zakładu i jednocześnie członkiem NSZZ „Solidarność” nie zaprzestał działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego i w dniach 14-15 XII 1981 r. organizował i kierował akcją strajkową na terenie zakładu pracy. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego z dnia 14 I 1982 r. został skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz 10 tys. zł grzywny. 
Pan Tadeusz Malarz został również zwolniony z pracy, a po zwolnieniu z aresztu 15 I 1982 r. nadal kontrolowany operacyjnie, w sierpniu 1982 r. przeprowadzono przeszukanie mieszkania i rozmowę ostrzegawczą.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN