Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Arkadiusz Szczepanik

ur. w 1968 roku w m. Wałcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 99/2013
Biogram
W sierpniu 1988 r. był uczestnikiem i współorganizatorem strajku w kopalni „Borynia”, za co został zwolniony z pracy. Uczestniczył w kolportażu wydawnictw podziemnych, m.in. pism „Ość” i „Manifeściak”. Brał czynny udział w manifestacjach oraz akcjach pomocy represjonowanym i ich rodzinom. W lutym 1989 r. uczestniczył w II Walnym Zgromadzeniu Działaczy „Solidarności” Śląsko-Dąbrowskiej w Ustroniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN