Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Franciszek Szyca
ur. w 1948 roku w m. Borucino
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 298/2014

Biogram

Franciszek Szyca był członkiem NSZZ „Solidarność” w Gdańskiej Stoczni Remontowej, wiceprzewodniczącym Komisji Wydziałowej, członkiem Komitetu Zakładowego. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Z chwilą militaryzacji Stoczni został powołany do Stoczniowej Straży Przemysłowej. Pracując w charakterze strażnika kolportował wśród pracowników stoczni podziemne wydawnictwa. Za powyższą działalność został internowany dnia 30 sierpnia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Zwolniony z internowania dnia 8 grudnia 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN