Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szyca Franciszek

Franciszek Szyca

ur. w 1948 roku w m. Borucino
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 298/2014
Biogram
Franciszek Szyca był członkiem NSZZ „Solidarność” w Gdańskiej Stoczni Remontowej, wiceprzewodniczącym Komisji Wydziałowej, członkiem Komitetu Zakładowego. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Z chwilą militaryzacji Stoczni został powołany do Stoczniowej Straży Przemysłowej. Pracując w charakterze strażnika kolportował wśród pracowników stoczni podziemne wydawnictwa. Za powyższą działalność został internowany dnia 30 sierpnia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Zwolniony z internowania dnia 8 grudnia 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN