Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Malarek

ur. w 1948 roku w m. Niegowonice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Pan Jan Malarek w dn. 13 XII 1981 r. był organizatorem i przewodniczącym warsztatowego Komitetu Strajkowego w Zakładzie Transportu Kolejowego Huty „Katowice”. Za udział w strajku został zwolniony z pracy.
W latach 1981 – 1989 współpracował z podziemnymi strukturami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z Dąbrowy Górniczej. 
Był założycielem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Niegowoniczkach. Udzielał pomocy rodzinom aresztowanym i internowanym z terenu m.in. Chechła, Kluczy, Łaz, Okradzionowa, Niegowonic. Ponadto prowadził kolportaż nielegalnych ulotek, organizował transport papieru pozyskiwanego w celu prowadzenia działalności niepodległościowej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków