Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Józef Pawłowski

ur. w 1947 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 550/2016
Biogram
Od 1966 był pracownikiem Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu. Od września 1980 r. w „Solidarności”, od października członek Zarządu Komisji Fabrycznej „S” w fabryce W4, przewodniczący Koła na Oddziale Prototypowni. W latach 1982–1987 przewodniczący Tajnego Koła „S” Prototypowni, członek Tajnej Komisji Fabrycznej, wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. Kolporter wydawnictw podziemnych, współorganizator pomocy dla represjonowanych. W latach 1984–1989 współorganizator działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy poznańskim kościele Matki Boskiej Bolesnej. W 1985 r. współorganizator wart przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki. W latach 1985–1988 współzałożyciel podziemnego tzw. lotnego kina wideo. Od 1985 r. do 1989 r. członek Międzyzakładowej Rady „S” w Poznaniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • "NSZZ" Solidarność 1980-1989. Tom 4. Polska Zachodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN