Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Granat Lesław

Lesław Antoni Granat

ur. w 1958 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 519/2014
Biogram
Lesław Antoni Granat w październiku 1980 r. był jednym ze współzałożycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. W lutym 1981 r. uczestniczył w strajku studentów WSP, był również autorem opracowań graficznych pism wydawanych przez NZS takich jak: „Kontrapunkt”, „CIA”, „Gadom”. Od 1981 r. jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 22 w Rzeszowie należał do NSZZ „Solidarność”. Był organizatorem lub współorganizatorem niezależnych wystaw artystycznych prezentujących idee niepodległościowe. Między innymi w czerwcu 1981 r. wystawy grafiki „Związane z...” w Osiedlowym Domu Kultury Nowe Miasto w Rzeszowie, zamkniętej w wyniku interwencji władz. W listopadzie 1984 r. wystawy „Idea niepodległościowa w pocztówce polskiej w latach 1905-1924”, zorganizowanej w dolnym kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Rzeszowie, a w maju 1985 r. wystawy poświęconej pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego, zorganizowanej w domu katechetycznym parafii świętych Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie. W tym okresie wykonał szereg plakatów niezależnych rozpowszechnianych w drugim obiegu. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych zaprojektował również medal „Katyń 1940”, który został następnie odlany w pracowni Hajduka. W latach 1985-1988 był autorem zaproszeń oraz odpowiadał za oprawę plastyczną organizowanych w Rzeszowie Katolickich Tygodni Historycznych. W latach 1988-1989 opracowywał szatę graficzną kwartalnika społecznego „Ultimatum”, a w latach 1989-1990 pisma „Solidarność Trwa”. W kwietniu 1989 r. wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Rzeszowie.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa  w latach 1981-1983.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej