Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kwoka Zenon

Zenon Daniel Kwoka

ur. w 1954 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 406/2018
Biogram
 Pan Zenon Kwoka będąc pracownikiem Zakładu Autobusowo-Trolejbusowego w Gdyni WPK  w Gdańsku w okresie od 15 do 31 sierpnia 1980 r. był współorganizatorem strajku w swoim zakładzie pracy. Wybrany członkiem Komitetu Strajkowego, przewodniczącym Komisji Zakładowej „Solidarność”  w tymże zakładzie. 
Współtwórca i delegat Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Sekretarz Lecha Wałęsy podczas strajku sierpniowego. Autor pierwszego komunikatu MKS mówiącego, że najważniejszym żądaniem MKS jest powstanie Wolnych Związków Zawodowych, a Komitety Strajkowe po zakończeniu strajku staną się Komitetami Założycielskimi Wolnych Związków Zawodowych. Wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej „S” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym  w Gdańsku, był członkiem Zarządu Regionu Gdańskiego „Solidarności” i delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów „Solidarności” w 1981 r. W dniach 14-16 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej. W czasie pacyfikacji strajku w SG 16 grudnia 1981 r. brutalnie pobity przez oddziały ZOMO. Od dnia 17 grudnia 1981 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, następnie od dnia 21 czerwca 1982 r. przebywał w O.O. w Kwidzynie. Internowanie uchylono decyzją nr 273 z dnia 23 lipca 1982 r.  
W ramach represji zwolniony z pracy. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej