Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gizbert-Studnicki Paweł

Paweł Gizbert-Studnicki

ur. w 1946 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 4/2017
Biogram
Pracownik naukowy Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jesienią 1980 r. inicjator powołania struktur NSZZ „Solidarność” na Wydziale Matematyki i Fizyki UJ. Przewodniczący wydziałowego Komitetu Założycielskiego związku, a także członek Komitetu Założycielskiego UJ. Członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UJ.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach „Solidarności”. Zaangażowany w druk i kolportaż ulotek. 
W dniu 23 listopada 1982 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie przy ul. Montelupich. Zwolniony w dniu 29 grudnia 1982 r.; postępowanie prokuratorskie umorzono. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej