Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Józef Strzelecki

ur. w 1955 roku w m. Grabów Wójtostwo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 393/2023
Biogram
Stanisław Strzelecki w okresie od 8 listopada 1982 r. do 17 lutego 1983 r. jako rezerwista odbył ćwiczenia wojskowe w Jednostce Wojskowej nr 1431 w Rawiczu (10 Pułk Inżynieryjno-Techniczny Obrony Terytorialnej). Szkolenie rezerwistów w tej jednostce nie służyło realizacji zadań z zakresu obronności kraju, ale stanowiło dotkliwą represję polityczną wobec przedstawicieli opozycji i miało na celu ich odizolowanie od społeczeństwa oraz zmuszenie do zaprzestania działalności antykomunistycznej. 
W kwietniu 1983 r. kolportował na terenie Fabryki Części do Maszyn Włókienniczych i Odlewni Metali „Kalimet” w Kaliszu pismo „Magazyn Polski Walczącej”. W związku z powyższym został zatrzymany i od 5 maja 1983 r. objęty aresztem tymczasowym. 12 maja 1983 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu uchylił zastosowany przez prokuratora środek zapobiegawczy, zastępując go dozorem milicyjnym, a 26 sierpnia 1983 r. umorzył prowadzone w sprawie postępowanie na mocy amnestii. W 1983 r. Pan Stanisław Strzelecki był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa z uwagi na podejrzenie rozpowszechniania literatury bezdebitowej w kaliskich zakładach pracy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN