Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Modzelewska-Rybicka Magdalena

Magdalena Sylwia Modzelewska-Rybicka

ur. w 1954 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 361/2015
Biogram
Magdalena Modzelewska-Rybicka od 1976 r. zaangażowała się w działalność opozycyjną: w 1977 r. była uczestniczką Ruchu Obrony Paw Człowieka i Obywatela, następnie współzałożycielką Studenckiego Komitetu Solidarności uczelni Trójmiasta, w 1979 r. znalazła się wśród sygnatariuszy powołujących Ruch Młodej Polski, we wrześniu 1980 r. była członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Swoją działalność prowadziła do 1983 r.
W 1976 r. rozpoczęła niezależną działalność wydawniczą, przepisywała na maszynie „Komunikaty” Komitetu Obrony Robotników, Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. Współpracowała z Wydawnictwem Młoda Polska, wykonywała tam prace edytorskie i redakcyjne. W 1978 r. współorganizowała modlitwy w Kościele Mariackim w Gdańsku w intencji uwięzionego działacza Wolnych Związków Zawodowych: Błażeja Wyszkowskiego, w kolejnych latach Tadeusza Szczudłowskiego i Dariusza Kobzdeja, a także manifestacje rocznicowe: 3 maja, 11 listopada, Grudnia ’70.
W sierpniu 1980 r. z grupą działaczy RMP wspomagała strajki w Stoczni Gdańskiej. Współredagowała pierwsze postulaty strajkujących, protokołowała początkowe rozmowy Komitetu Strajkowego z dyrekcją stoczni. Równocześnie prowadziła codzienne modlitwy przy bramie Nr 2 Stoczni Gdańskiej. Od września do grudnia 1980 r. była pracownikiem sekretariatu Lecha Wałęsy w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim w Gdańsku.
Po 13.12.1981 r.  pomagała w ukrywaniu działaczy podziemnej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej w Gdańsku. Od 1982 r. do 1983 r. redagowała pisma drugiego obiegu: „Solidarność”. Pismo Regionu Gdańskiego”, czasopismo „Polityka Polska”. W jej mieszkaniu wielokrotnie dokonywano przeszukań i była zatrzymywana na 48 godz. Do 1989 r. była pod stała obserwacją Służby Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej