Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pierzchalski Wacław

Wacław Roman Pierzchalski

ur. w 1949 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 24/2017
Biogram
Pan Wacław Pierzchalski pracował w Zakładzie Przemysłu Wełnianego „FINEX” w Bielsku-Białej. Należał do działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie. 
Pan Wacław Pierzchalski uczestniczył w licznych przedsięwzięciach ww. organizacji, m. in. brał udział w manifestacji zorganizowanej przy okazji obchodów 1 V 1982 r., za co został internowany w dniu 8 V 1982 r. i osadzony w Zakładzie Karnym w Łupkowie. W dniu 22 VII 1982 r. został zwolniony z internowania. 
W związku z obawą o możliwość negatywnego oddziaływania Pana Wacława Pierzchalskiego na pozostałą część pracowników Zakładu Przemysłu Wełnianego „FINEX” w Bielsku-Białej, zdecydowano o jego ponownym internowaniu. W dniu 6 XI 1982 r. wydano Decyzję o internowaniu ww. i osadzeniu w Zakładzie Karnym w Zabrzu-Zaborzu, w którym przebywał do dnia 15 XI 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN