Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Lik

ur. w 1955 roku w m. Pełczyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 180/2015
Biogram
Był ślusarzem na Wydziale Remontowym Zakładów Przemysłu Metalowego „H. Cegielski” w Poznaniu, członek NSZZ „Solidarność” w zakładzie od momentu jej powstania. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w „Solidarności” – od sierpnia do grudnia 1982 r. kolportował na terenie zakładu pracy podziemne wydawnictwa takie jak „Obserwator Wielkopolski” i „Tygodnik Mazowsze”. Od innych pracowników pozyskiwał też materiały do druku „Obserwatora Wielkopolskiego” i pieniądze na jego wydawanie. Ponadto zorganizował zbiórkę pieniężną na zapłacenie grzywny b. przewodniczącego Komisji Wydziałowej „Solidarności” za udział w demonstracji ulicznej, potem regularnie co miesiąc zbierał pieniądze od pracowników obsługujących suwnice na fundusz pomocy dla represjonowanych. Za swoją działalność został zatrzymany 1.02.1983 r. i osadzony w areszcie, który opuścił 20.05.1983 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu z 1.08.1983 r. postępowanie karne wobec Marka Lika zostało umorzone na mocy amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN