Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sienkiewicz Krystyna

Krystyna Helena Sienkiewicz

ur. w 1941 roku w m. Iwanowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2015
Biogram
Krystyna Sienkiewicz od września 1980 r. była działaczką NSZZ „Solidarność”  w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, gdzie pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu Zakładowego. Była również członkiem Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, członkiem Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" oraz członkiem Prezydium Krajowej Sekcji Służby Zdrowiaw Gdańsku. W 1981 r. prowadziła działalność w toruńskim Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania.
Po wprowadzeniu stanu wojennego została internowana w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 24 lipca 1982 r.  w  Ośrodkach Odosobnienia w Bydgoszczy-Fordonie, Gołdapi i Darłówku.
Po zwolnieniu z internowania kontynuowała działalność opozycyjną. We współpracy z czołowymi działaczami „Solidarności” w Toruniu zajmowała się wydawaniem i kolportowaniem nielegalnych wydawnictw takich jak: „Toruński Informator Solidarności”, „Kontra”, „Unia”, „Tygodnik Mazowsze”. Była współorganizatorką spotkań Klubu Myśli Politycznej i Wszechnicy Związkowej „Solidarności”. Brała udział w spotkaniach Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego przy kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu oraz uczestniczyła w nielegalnych  manifestacjach i Mszach św. za Ojczyznę.
W okresie od 15 października 1982 r. do 28 stycznia 1983 r. została aresztowana na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Toruniu pod zarzutem utrudniania śledztwa w sprawie zaginięcia powielaczy z pomieszczeń Szpitala Miejskiego w Toruniu i przetrzymywana w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy-Fordonie, a następnie w Zakładzie Karnym w Grudziądzu.  W okresie od dnia 25 kwietnia do 27 lipca 1984 r. została ponownie aresztowana na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Toruniu za kolportaż nielegalnych wydawnictw i osadzona Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. Sąd Rejonowy w Toruniu postanowieniem z dnia 26 lipca 1984 r. umorzył prowadzone przeciwko niej postępowanie na mocy ustawy o amnestii.
W latach 1987-1988 była członkiem Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”.
Przez cały okres prowadzonej działalności była wielokrotnie przesłuchiwana, zatrzymywana na 48 godzin i inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa oraz w latach 1987-1989 objęta zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej