Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Roman Paweł Kotzbach

ur. w 1942 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
Roman Kotzbach w  sierpniu 1980 r. był współorganizatorem i uczestnikiem strajków w Szpitalu im. XXX-lecia PRL w Bydgoszczy. Od września 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność”, przewodniczącym Komisji Zakładowej w Akademii Medycznej w Bydgoszczy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Od grudnia 1981 r. do 1986 r. przekazywał informacje na temat sytuacji w Regionie Bydgoskim do Radia Wolna Europa. Organizował pomoc medyczną dla osób internowanych i ich rodzin. W latach 1981-1989 zajmował się drukowaniem ulotek i kolportażem książek oraz innych wydawnictw niezależnych. W latach 1982-1984 uczestniczył w spotkaniach opozycji w Kaplicy Akademickiej w Bazylice św. Wincentego á Paulo w Bydgoszczy. W latach 1982-1985 był kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godzin, poddawany rewizjom w miejscu pracy i w miejscu zamieszkania. Dnia 01.05.1983 r. został zatrzymany jako uczestnik demonstracji pod Bazyliką św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy. W okresie od 30 maja do 18 lipca 1985 r. aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy za udział w tej demonstracji i odebranie funkcjonariuszowi Służby Bezpieczeństwa aparatu fotograficznego podczas jej trwania. Skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 18.09.1986 r. na 1 rok więzienia i karę grzywny, następnie dnia 02.02.1987 r. uniewinniony przez Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy.
W okresie prowadzonej działalności opozycyjnej inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN