Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kasiński Jerzy

Jerzy Stanisław Kasiński

ur. w 1951 roku w m. Żywiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019
Biogram
Pan Jerzy Stanisław Kasiński był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Tapicerki Samochodowej w Grójcu. Po zdelegalizowaniu związku i wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał swojej działalności i utrzymywał bliskie kontakty z innymi działaczami NSZZ „Solidarność” oraz NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Zajmował się m.in. kolportażem podziemnych wydawnictw. W związku z tą działalnością w dniu 24.04.1987 r. w miejscu zamieszkania dokonano przeszukania, podczas którego odnaleziono kilkadziesiąt różnego rodzaju wydawnictw wydanych przez podziemne struktury opozycji, zdjęcia, znaczki pocztowe „Solidarność” itp. Wydział Śledczy Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Radomiu w dniu 11.05.1987 r. skierował przeciwko niemu wniosek o ukaranie pod zarzutem gromadzenia i przechowywania z zamiarem rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw w celu wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów. Kolegium w dniu 25.05.1987 r. ukarało go grzywną i kosztami postępowania oraz przepadkiem zakwestionowanych przedmiotów.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej