Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dragon Wanda

Wanda Dragon

ur. w 1940 roku w m. Dawidów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012
Biogram
Była działaczką Międzyzakładowej Komisji Związkowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Bytomiu od stycznia 1981 r. Zajmowała się organizowaniem materiałów drukarskich, brała udział w pracach Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie odstąpiła od działalności związkowej i 13 grudnia 1981 r. wraz z innymi osobami na plebanii parafii pw. Św. Krzyża w Bytomiu brała udział w redagowaniu i powielaniu ulotki zawierającej „treści antypaństwowe”, wzywającej do strajku powszechnego. Za powyższe aresztowana została 13 lutego 1982 r. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z 17 marca 1982 r. skazana została na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Od marca 1982 r. do lipca 1985 r. nadal angażowała się w nielegalną działalność polityczną biorąc udział w uroczystościach i spotkaniach organizowanych przez b. działaczy „Solidarności”, kolportując nielegalne wydawnictwa. W wyniku rewizji przeprowadzonych u niej i jej rodziny ujawniono i zarekwirowano liczne nielegalne broszury, pisma i ulotki. Została aresztowana 26 lipca 1985 r. Wolność odzyskała 25 października 1985 r. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bytomiu z 7 marca 1986 r. skazano ją na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN