Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Różycki Piotr

Piotr Andrzej Różycki

ur. w 1964 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 376/2016
Biogram
Piotr Różycki był działaczem opozycji demokratycznej w Bydgoszczy, zaangażowanym w kolportaż nielegalnych wydawnictw oraz związanym z Ruchem "Wolność i Pokój".
Dnia 6 maja 1983 r. został zatrzymany i postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 7 maja 1983 r. tymczasowo aresztowany za udział w niezależnej manifestacji mającej miejsce w dniu 1 maja 1983 r. w Bydgoszczy.
Był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, następnie w Zakładzie Karnym w Koronowie. Zwolniony z więzienia dnia 27 lipca 1983 r. na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 25 lipca 1983 r.
Dnia 16 czerwca 1987 r. został ponownie aresztowany przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową za trwałe uchylanie się od odbycia służby wojskowej i skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 23 lipca 1987 r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Zarządzeniem Naczelnego Prokuratora Wojskowego z dnia 20 lipca 1988 r. został zwolniony z aresztu. Uchwałą Rady Państwa z dnia 8 sierpnia 1988 r. darowano mu resztę kary.
Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w Bydgoszczy w latach 1983-1988 oraz zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych na okres 2 lat. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej