Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jasina Zbigniew

Zbigniew Ryszard Jasina

ur. w 1956 roku w m. Polanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 62/2016
Biogram
Pan Zbigniew Jasina, od września 1980 r., związany był z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym ,,Solidarność’’, współorganizował struktury związkowe. W dniach 13-15.12.1981 r. brał czynny udział w strajku na terenie Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, gdzie pracował jako spawacz. Od początku 1982 r., wspólnie z Adamem Perkowskim, Dariuszem Bednarzem i Mariuszem Kierasińskim, zajmował się drukiem, wydawnictwem, kolportażem a także był autorem dwutygodnika NSZZ ,,Solidarność” – ,,Kotwica”. 
W wyniku akcji Służby Bezpieczeństwa likwidującej drukarnię, w dniu 10.07.1982 r. został aresztowany razem ze swoimi współpracownikami. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, w dniu 24.01.1983 r., został skazany na karę 1,5 roku pozbawienia wolności. Na mocy ustawy o amnestii, w dniu 29.07.1983 r., został zwolniony z Zakładu Karnego w Potulicach. 
Zajmował się kolportażem wydawnictw ,,drugiego obiegu” takich jak: Krąg, Puls ,,Tygodnika Mazowsze”, NOW-a. 
W związku ze swoją działalnością opozycyjną, w latach 1982-1984 był  inwigilowany przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa.
W latach 1984-1988 był współpracownikiem Zespołu Doradców Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego. Do jego zadań należało organizowanie związkowego druku oraz funkcja tłumacza w spotkaniach ze związkowcami z Europy Zachodniej, m.in. z Danii. 
W dniach 17.08.-04.09.1988 r. uczestniczył czynnie w strajku w Zarządzie Portu Szczecin-Świnoujście, gdzie odpowiadał za obsługę prasową Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz był autorem komunikatów i odezw związkowych. Wspólnie z Wiesławem Szajko i Olgierdem Wojciechowiczem redagował i wydawał  ,,Kurier Strajkowy” następnie ,,Kurier Międzystrajkowy”. 
W 1989 roku został współpracownikiem Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego NSZZ ,,Solidarność” Regionu Pomorze Zachodnie, gdzie organizował i był szefem Biura Prasowego oraz rzecznikiem Zarządu Regionu. Był również członkiem redakcji pisma ,,Korespondent: Biuletyn MKO NSZZ ,,Solidarność” Szczecin”. Na jego łamach były zamieszczane relacje ze strajków i postulaty strajkujących w 1988 r., przygotowania i przebieg obrad Okrągłego Stołu oraz wybory w czerwcu 1989 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej