Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sztark Grażyna
Grażyna Anna Sztark
ur. w 1954 roku w m. Czaplinek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011

Biogram

Należała do czołowych założycieli NSZZ „Solidarność” w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Białogardzie. Była członkiem MKZ NSZZ „Solidarność” w Białogardzie. Po 13 grudnia 1981 r. czynnie działała w strukturach „Solidarności” na Pomorzu Środkowym. W związku z kolportażem ulotek sygnowanych przez Związek została tymczasowo aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Koszalinie, gdzie przebywała od 23 września 1983 r. do 28 października 1983 r. W latach 1983-1985 była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN