Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Maliszewski Edward

Edward Zbigniew Maliszewski

ur. w 1957 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
Edward Maliszewski działał aktywnie w Duszpasterstwie Akademickim w Szczecinie, następnie od 1977 r. w  Studenckim Komitecie Solidarności w Poznaniu. Kolportował ulotki na rzecz SKS-u. Od 1978 r. związał się z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, PAX-em, Komitetem Obrony Robotników. Współtworzył organizację "Ruch Młodej Polski”. 
Uczestniczył w „antysocjalistycznych wykładach” w ramach tzw. „latającego uniwersytetu”, organizowanych przez SKS Poznań. 
Za działalność opozycyjną w dniu 15.09.1982 r. wydana została decyzja o internowaniu do Ośrodka Odosobnienia w Wierzchowie. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, w grudniu 1982 r.,  skazał Edwarda Maliszewskiego na 3 lata więzienia za rozpowszechnianie, gromadzenie i przechowywanie nielegalnych wydawnictw takich jak „Solidarność Tygodnik Mazowiecki”, „Tygodnik Wojenny”, „Dziękujemy Generale”, „Przegląd”. 
W Areszcie Śledczym w Szczecinie przebywał od 17.09.1982 r. do 25.03.1983 r. Został zwolniony na podstawie ułaskawienia z dnia 15.03.1983 r. 
W jego prywatnym mieszkaniu dokonano przeszukania. Miał zastrzeżenia wyjazdów na wszystkie kraje świata od 11.05.1979 r. do 01.05.1981 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN