Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Smoleński Olgierd

Olgierd Antoni Smoleński

ur. w 1958 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 56/2017
Biogram
Był studentem Politechniki Warszawskiej, gdzie od października 1980 r. działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. W 1981 r. był przewodniczącym Koła na Wydziale Inżynierii Lądowej oraz członkiem Rady Koordynacyjnej NZS Politechniki Warszawskiej. W lutym 1981 r. uczestniczył w strajku w Łodzi, w listopadzie - grudniu 1981 r. w Radomiu. W latach 1982-1988 współpracował z Grupami Oporu „Solidarni” i podziemnymi strukturami NZS PW. W latach 80. był drukarzem podziemnych wydawnictw i ulotek. Po 1982 r. mieszkanie Olgierda Antoniego Smoleńskiego było punktem kontaktowym drukarni „Tygodnika Mazowsze”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności