Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Edward Zenon Andruszko

ur. w 1946 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”, był członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej w Pomorskich Zakładach Budowy Maszyn „Makrum” w Bydgoszczy. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Dnia 15 marca 1982 r. został aresztowany, był przetrzymywany w Areszcie Śledczym KWMO w Bydgoszczy, a następnie w Inowrocławiu. Został skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na 2 lata więzienia za niezaprzestanie działalności w „Solidarności” oraz drukowanie i rozpowszechnianie nielegalnych ulotek. 21 lipca 1982 r. został osadzony w Zakładzie Karnym w Potulicach. Więzienie opuścił 25 marca 1983 r. na mocy aktu łaski Rady Państwa. 
W latach 1983-­1989 był członkiem założycielem Koła Związkowo-­Wydziałowego w PZBM „Makrum”, zajmującego się kolportażem ulotek, zbieraniem składek na działalność związkową oraz pomocą represjonowanym. Był uczestnikiem spotkań opozycji w Kaplicy Akademickiej Księży Misjonarzy w Bazylice św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy. Od jesieni 1987 r. był członkiem Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w PZBM „Makrum”. W związku z prowadzoną działalnością związkową był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN