Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Władysław Jan Byrcz

ur. w 1958 roku w m. Jeleśnia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020
Biogram
Pan Władysław Byrcz był działaczem NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Śrub w Żywcu. Po wprowadzeniu stanu wojennego, wbrew postanowieniom dekretu z dnia 12 XII 1981 r. kontynuował działalność opozycyjną.          
W dniu 1 X 1982 r. wraz z innymi działaczami zdelegalizowanej „Solidarności’ w miejscowości Sopotnia Mała na ścianie wiaty przystanku autobusowego i tablicy ogłoszeń wykonał napisy o treści antypaństwowej. Za powyższe w dniu 2 X 1982 r. Pan Władysław Byrcz został zatrzymany, następnie tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej. W dniu 22 X 1982 r. Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej skazał w/w na 3 lata pozbawienia wolności i dodatkową karę 2 lat pozbawienia praw publicznych. Od dnia 15 XI 1982 r. zasądzoną karę odbywał w Zakładzie Karnym w Potulicach. W dniu 19 IV 1983 r. Rada Państwa skorzystała z prawa łaski. Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy postanowieniem wydanym w dniu 26 IV 1983 r. zwolnił w/w z odbywania reszty kary pozbawienia wolności na okres próby 3 lat. Zakład Karny opuścił w dniu 28 IV 1983 r. 
Z uwagi na prowadzoną działalność opozycyjną Pan Władysław Byrcz w latach 1982-1983 pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej