Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wyszomierski Sławomir

Sławomir Leszek Wyszomierski

ur. w 1962 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2012
Biogram
W dniu 31 sierpnia 1982 r. w czasie demonstracji na Starym Mieście w Warszawie został aresztowany i dotkliwie pobity przez funkcjonariuszy MO. W areszcie przebywał do 15 października 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN