Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Skokowski Paweł

Paweł Józef Skokowski

ur. w 1954 roku w m. Rymań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2023
Biogram
W latach 1984-1989 był liderem i szefem Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość w Lublinie. Tworzył struktury oddziału lubelskiego tej organizacji oraz działalności wydawniczej przy tym Oddziale. W latach 1985-1986 w Lublinie wydano 6 numerów pisma „Gazeta Polityczna”, oficjalnego organu Oddziału LDPN w Lublinie, ulotki, głównie na rocznice 3 maja, 11 listopada, sygnowane przez LDPN Oddział Lublin. Sporządzane były również matryce do nielegalnego czasopisma „Niepodległość” i jego wydruk. Paweł Skokowski był organizatorem sieci druku Oddziału LDPN w Lublinie i kolportażu wydawnictw. Na bazie działalności wydawniczej Oddziału Lubelskiego LDPN powstało wydawnictwo „Antyk”, które rozpoczęło działalność od wydania podziemnego pisma „ABC”, redagowanego w środowisku LDPN w Warszawie. W dniu 8.12.1985 r. w czasie przewożenia samochodem z Lublina do Warszawy ok. 700 egzemplarzy tego pisma w miejscowości Majdan k. Warszawy Paweł Skokowski został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Warszawie. 17.12.1985 r. wyrokiem Sądu Rejonowego w Otwocku został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości. Sąd orzekł też przepadek nielegalnych wydawnictw. 7.08.1986 r. Paweł Skokowski został zwolniony z aresztu na mocy orzeczenia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, który tego samego dnia umorzył postępowanie karne wobec niego na podstawie ustawy z 17.07.1986 r. o amnestii. W 1987 roku Paweł Skokowski, jako aktywny działacz DLP „Niepodległość”, objęty był kontrolą operacyjną w ramach akcji „Zorza”, w związku z wizytą papieża Jana Pawła II w Lublinie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ Solidarność 1980-1989 t.5 Polska Środkowo-Wschodnia, Wydawnictwo IPN pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010
    • Lublin – drogi do wolności. Siła wolnego słowa t.1, Scriptores nr 36, Lublin 2009
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności