Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Władysław Hajdun
ur. w 1927 roku w m. Bar
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 295/2016

Biogram

Władysław Hajdun w latach 1982-1989 działał w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” na terenie Milicza.
Po wprowadzeniu stanu wojennego był zaangażowany w pomoc charytatywną dla więźniów politycznych i ich rodzin. Zajmował się także koordynacją kolportażu nielegalnej prasy na terenie Milicza, Krotoszyna i okolicznych miejscowości.
Przed wyborami 04.06.1989 r. był zaangażowany w kampanię propagandową na rzecz Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Miliczu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej