Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Draus Jan

Jan Marian Draus

ur. w 1952 roku w m. Kolbuszowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 385/2018
Biogram
Prof. dr hab. Jan Draus już podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w latach 70. podjął współpracę z opozycją polityczną. Od 1977 r. udzielał się  w Studenckim Komitecie Solidarności w Krakowie, a w latach 1978-1979 był członkiem Towarzystwa Kursów Naukowych w Krakowie. W 1980 r. podjął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, gdzie był też jednym z inspiratorów utworzenia niezależnych związków zawodowych, a po powstaniu NSZZ „Solidarność” został powołany na przewodniczącego Komisji Zakładowej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nawiązał współpracę z podziemnymi strukturami rzeszowskiej „Solidarności” - Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Brał udział w redagowaniu wydawnictw podziemnych.  We współpracy z duchowieństwem organizował wykłady historyczne i prelekcje dla społeczeństwa (katolickie tygodnie historyczne w Rzeszowie). Od 1988 r. był członkiem powołanej przez biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka - Diecezjalnej Rady Kultury. W 1989 r. był inicjatorem i współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Rzeszowie. W latach 1986-1990 był objęty zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej