Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jęczkowiak Romuald

Romuald Ryszard Jęczkowiak

ur. w 1951 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 343/2011
Biogram
Był uczestnikiem protestu robotniczego 25 czerwca 1976 r. w Radomiu. Został zatrzymany 25 czerwca 1976 r., był pobity w trakcie tzw. „ścieżek zdrowia”. Następnego dnia został zwolniony. 2 lipca 1976 r. został ponownie zatrzymany i tego samego dnia tymczasowo aresztowany pod zarzutem popełnienia przestępstwa z art. 275 kk oraz 236 kk. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomiu z 11 sierpnia 1976 r. został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności. Z aresztu został zwolniony 26 listopada 1976 r. 28 listopada 1976 r. Sąd Wojewódzki w Radomiu złagodził karę do 2 lat pozbawienia wolności i zawiesił jej wykonanie. Był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z kontaktami z przedstawicielami Komitetu Obrony Robotników, a także ze względu na fakt podpisania skargi do Prokuratury Generalnej PRL w związku ze stosowaniem wobec niego niedozwolonych metod śledczych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej