Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Majle Marek

Marek Majle

ur. w 1952 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2017
Biogram
Był aktywnym działaczem opozycyjnym, zaangażowanym w działalność na rzecz obrony praw człowieka w PRL. W latach 1976-1977 współpracował z Komitetem Obrony Robotników. W związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany w okresie 1975-1977 przez organy bezpieczeństwa państwa z zastosowaniem wielu technik operacyjnych. Aktywnie działał w strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W 1982 r. zorganizował w miejscu pracy (drukarnia Spółdzielni Inwalidów „Wspólna Sprawa") druk wydawnictw niepodległościowych. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną został internowany 6 listopada 1982 r. Do 11 grudnia 1982 r. był przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia Warszawa-Białołęka.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN