Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ogiński Stanisław

Stanisław Ogiński

ur. w 1953 roku w m. Zgierz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 100/2013
Biogram
Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Urządzeń i Elementów Technicznych ZUT w Zgierzu. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zrezygnował z działalności związkowej, lecz prowadził na terenie swojego zakładu konspiracyjną działalność, uczestnicząc między innymi w kolportażu ulotek oraz organizacji akcji protestacyjnych. Działalność ta była powodem zainteresowania organów bezpieczeństwa państwa PRL jego osobą oraz przyczyną jego internowania w dniu 9 maja 1982 w ośrodku odosobnienia w Łowiczu, skąd został zwolniony został po dwóch miesiącach w dniu 13 lipca 1982 r. W dniu 5 listopada 1982 r. został powołany do odbycia trzymiesięcznych ćwiczeń wojskowych rezerwistów w JW w Czerwonym Borze. Szkolenie rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych. Miało również ułatwić odizolowanie przeciwników politycznych. Działania te nie miały oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. 
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN