Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimirz Jabłoński

ur. w 1938 roku w m. Okonin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
Pan Kazimierz Jabłoński należał do opozycji antykomunistycznej w PRL. Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarności” przy Fabryce Samochodów Małolitrażowych (FSM) w Bielsku- Białej. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Wydziałowej „Solidarności”. Pan Kazimierz Jabłoński był również inicjatorem powołania Zakładowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania działającego na terenie FSM. Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 XII 1981 r. został internowany . Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu - Zdroju i Łupkowie, skąd został zwolniony w dniu 18 VI 1982 r. Z uwagi na prowadzoną działalność opozycyjną w latach Pan Kazimierz Jabłoński w latach 1981-1982 był kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.               
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej