Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Kazimierz Jagiełło
ur. w 1943 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019

Biogram

Kazimierz Jagiełło współtworzył NSZZ „Solidarność” w Łódzkim Kombinacie Budowlanym „Południe”, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego kierował powstałą w zakładzie konspiracyjną strukturą związkową. W jej ramach organizował spotkania działaczy podziemia, sporządzał i rozpowszechniał ulotki oraz kolportował pisma bezdebitowe, m.in. „Przedwiośnie”, „Wolną Solidarność” i „Łódzki Ruch Oporu”. 1.05.1982 r. stanął na czele manifestacji, podczas której rozdawał ulotki i flagi z napisem „Solidarność”. Po przeszukaniu dokonanym w jego mieszkaniu 3.05.1982 r. został aresztowany, a następnie postawiony w stan oskarżenia pod zarzutem gromadzenia druków o treściach „antypaństwowych”. Od 5.05.1982 r. do rozprawy 16.06.1982 r., na której zapadł wyrok uniewinniający, przebywał w Areszcie Śledczym w Łodzi. Po zwolnieniu w dalszym ciągu prowadził działalność podziemną polegającą na kolportażu ulotek. W latach 1982–1984 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej