Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mikosik Janusz

Janusz Piotr Mikosik

ur. w 1966 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2016
Biogram
Janusz Mikosik w 1986 r. założył Studenckie Koło Młodych Prawników na Uniwersytecie Łódzkim, organizujące prelekcje z udziałem przedstawicieli opozycji. Rok później współtworzył Samorząd Studencki, na bazie którego w lutym 1988 r. reaktywowano Niezależne Zrzeszenie Studentów. Piastował w nim funkcję skarbnika i był łącznikiem z „Solidarnością" UŁ. W maju 1989 r. współorganizował strajk okupacyjny stanowiący protest łódzkich studentów wobec odmowy zalegalizowania NZS (wszedł w skład Komitetu Strajkowego, pozyskiwał środki finansowe, redagował codzienne komunikaty oraz pismo strajkowe „LakiStrajk”). Od 1985 r. zajmował się kolportażem niezależnych wydawnictw i książek, dystrybucją materiałów poligraficznych, współpracował z Oficyną Wydawniczą „Pokolenie”. W latach 1986–1988 był objęty zakazem wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie: