Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kerner  Anna

Anna Barbara Kerner

ur. w 1949 roku w m. Bowyczyny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019
Biogram
Anna Barbara Kerner z d. Łuczak od lutego 1981 r. należała do NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Artykułów Technicznych „Artech” w Łodzi. 
Po 13.12.1981 r. nawiązała kontakt ze środowiskiem działaczy opozycyjnych w związku z poszukiwaniami brata, który został skazany na 3 lata więzienia za współorganizację strajku. Karę odbywał w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie, dokąd dostarczała osadzonym prasę podziemną, przekazywała informacje o sytuacji w kraju, a także przywoziła zgromadzone w wyniku prowadzonych przez siebie zbiórek artykuły spożywcze i środki higieniczne.
W latach 1982–1989 zajmowała się kolportażem nielegalnych wydawnictw. Od 1982 r. uczestniczyła w mszach św. w intencji Ojczyzny i spotkaniach z liderami opozycji antykomunistycznej organizowanych w kościele oo. Jezuitów w Łodzi. Od wiosny 1983 r. udostępniała mieszkanie na zebrania opozycjonistów, m.in. na początku października 1983 r. gościła więźniów politycznych, którzy przebywali wcześniej głównie w ZK w Hrubieszowie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków