Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Magiera Grażyna

Grażyna Teresa Magiera

ur. w 1950 roku w m. Gliwice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 555/2011
Biogram
Była aktywną działaczką nielegalnych struktur NSZZ „Solidarność” w Biurze Projektów „Biprokwas” w Gliwicach. Prowadziła zbiórki na potrzeby Związku, kolportowała nielegalne wydawnictwa, broszury i książki. Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 1986 r. została tymczasowo aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Katowicach. 31 lipca 1986 r. na mocy amnestii wydano postanowienie o uchyleniu środka zapobiegawczego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej