Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Magiera Grażyna
Grażyna Magiera
ur. w 1950 roku w m. Gliwice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 555/2011

Biogram

Była aktywną działaczką nielegalnych struktur NSZZ „Solidarność” w Biurze Projektów „Biprokwas” w Gliwicach. Prowadziła zbiórki na potrzeby Związku, kolportowała nielegalne wydawnictwa, broszury i książki. Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 1986 r. została tymczasowo aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Katowicach. 31 lipca 1986 r. na mocy amnestii wydano postanowienie o uchyleniu środka zapobiegawczego.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej