Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Koszur Elżbieta

Elżbieta Koszur

ur. w 1953 roku w m. Resko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
Elżbieta Koszur była pracownikiem Elektrowni „Dolna Odra” w Nowym Czarnowie. Należała do NSZZ „Solidarność”. W okresie stanu wojennego w dniach 14 i 17.12.1981 r. na terenie swojego zakładu pracy zorganizowała, wspólnie z innym pracownikiem, akcję protestacyjną polegającą na sporządzeniu pisma skierowanego do dyrektora „Dolnej Odry”, żądającego natychmiastowego zwolnienia dwóch internowanych pracowników oraz uchylenia dekretu o stanie wojennym. Ponadto nakłonili do podpisania tego pisma innych pracowników oraz w dniach 15 i 17.12.1981 r. inicjowali noszenie opasek o barwach narodowych z czarną krepą.
Za powyższą działalność  została w dniu 17.12.1981 r. aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Kamieniu Pomorskim. Postanowieniem z dnia 08.03.1982 r. Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy wobec Elżbiety Koszur został uchylony środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego oraz zawieszone zostało postępowanie. W dniu 12.08.1983 r. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy podjął zawieszone postępowanie w sprawie Elżbiety Koszur, a następnie je umorzył na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii. W dniu 13.05.1992 r. Sąd Najwyższy Izba Wojskowa wznowił postępowanie, uchylił zaskarżone postanowienie z dnia 12.08.1983 r. i umorzył postępowanie karne ze względu na niepopełnienie przez oskarżoną przestępstwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN