Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Hebrowska Bożena

Bożena Maria Hebrowska

ur. w 1951 roku w m. Chorzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pani Bożena Hebrowska już od roku 1978 r. zajmowała się kolportażem literatury bezdebitowej SKS i KSS KOR. 
Od grudnia 1981 r. do 1990 r. stale współpracowała z Regionalną Komisja Koordynacyjną NSZZ „Solidarność”. Ukrywała w swoim domu poszukiwaną listem gończym Panią Jadwigę Chmielowską, radykalną działaczkę „Solidarności”. 
Prowadziła „pocztę polową” dysponując siecią łączników, zajmowała się kolportażem prasy bezdebitowej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków