Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Strąk Witold

Witold Wiktor Strąk

ur. w 1949 roku w m. Własna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 509/2016
Biogram
Pan Witold Strąk od grudnia 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. W styczniu 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” przy Spółdzielni Pracy „Dzianilana" w Częstochowie. 
W dniu 14 XII 1981 r.  nakłaniał pracowników ww. zakładu do podjęcia strajku jako protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Ponadto Pan Witold Strąk sporządził w ww. sprawie, apel do Rady Państwa oraz nakłaniał zgromadzonych pracowników do jego podpisania. 
W dniu 15 XII 1981 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy KWMO w Częstochowie. W dniu 17 XII 1981 r. został osadzony w Areszcie Śledczym w Częstochowie, na mocy Postanowienia o tymczasowym aresztowaniu wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Częstochowie. W dniu 22 XII 1981 r. Sąd Wojewódzki w Częstochowie wydał wyrok skazujący Pana Witolda Strąka na karę 3 lat pozbawienia wolności z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania od 15 do 22 XII 1981 r., oraz 2 lata pozbawienia praw publicznych. Po rewizji Prokuratora Generalnego PRL Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna w wydanym wyroku z dnia 12 II 1982 r. podwyższył karę pozbawienia wolności do 4 lat. W dniu 8 IV 1983 r. Sąd Wojewódzki w Wałbrzychu wydał Postanowienie o warunkowym przedterminowym zwolnieniu Pana Witolda Strąka z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. Pan Witold Strąk przebywał w następujących zakładach karnych: od 15 XII 1981 r. do 21 I 1982 r. w Areszcie Śledczym w Częstochowie, od 22 I do 7 VI 1982 r. w Zakładzie Karnym w Raciborzu, od 7 VI do 28 IX 1982 r. w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich, od 28 IX 1982 r. do 8 IV 1983 r. w Zakładzie Karnym w Kłodzku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej