Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wiśniowski Stanisław
Stanisław Andrzej Wiśniowski
ur. w 1946 roku w m. Gnojnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 374/2016

Biogram

Rolnik indywidualny z Gnojnika. Jesienią 1980 r. zaangażowany w tworzenie niezależnych, rolniczych związków zawodowych. Działacz NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” w Gnojniku, a następnie, po zjednoczeniu rolniczych związków zawodowych, w NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 14 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 4 marca 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN