Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Ryniak

ur. w 1949 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012
Biogram
Był członkiem Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku. Został powołany na ćwiczenia wojskowe w Jednostce Wojskowej Nr 3691 w Unieściu, które nie miało jednak nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją wobec wcielonych. W wojskowym ośrodku internowania przebywał od 3 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • NSZZ „Solidarność” 1980-1989. t. 5, Polska Środkowo-Wschodnia pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010