Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jaworski Lech

Lech Jaworski

ur. w 1962 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 181/2015
Biogram
Pan Lech Jaworski był działaczem w NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, a po zdelegalizowaniu kontynuował działalność w jego strukturach podziemnych. Wraz ze swą matką Barbarą Jaworską oraz bratem Andrzejem Jaworskim, który założył w Warszawie przy ul. Fabrycznej drukarnię pism podziemnych, kolportował od sierpnia 1982 r. do 1987 r. wydawnictwa bezdebitowe, m.in. „Zeszyty Edukacji Narodowej”, „Tygodnik Mazowsze”, "Wolny Robotnik" ulotki, medale okolicznościowe, tzw. cegiełki na fundusz "Uwolnić więźniów politycznych" i inne nielegalne wydawnictwa. W związku ze swa działalnością był zatrzymywany na 48 godzin, wielokrotnie przesłuchiwany, przeprowadzano z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Utrzymywał kontakty z przedstawicielami środowisk opozycyjnych z wielu rejonów kraju. Również po wyjeździe w 1987 r. z powodów zdrowotnych  do Francji nie zaprzestał swej działalności, utrzymując kontakty z działaczami opozycyjnymi na terenie tego kraju.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN