Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Tarasiuk Krystyna
Krystyna Tarasiuk
ur. w 1954 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 171/2018

Biogram

Krystyna Tarasiuk była pracownikiem Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „Instal” w Białymstoku. Od 1980 r. była członkiem NSZZ „Solidarność”. Weszła w skład Komitetu Założycielskiego związku w miejscu pracy. 
W latach 1982 – 1988 angażowała się w kolportaż niezależnych wydawnictw. W 1982 r. udostępniła pomieszczenie w swoim domu na działalność wydawniczą pism drugoobiegowych. Był to jeden z największych punktów kolportażu w Białymstoku. 
14 listopada 1983 r. funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa dokonali przeszukania mieszkania Krystyny Tarasiuk. W wyniku rewizji znaleziono materiały wydawane przez Niezależną Oficynę Wydawniczą „NOWA”. Została ona wówczas zatrzymana na 2 dni do dyspozycji Wydziału Śledczego WUSW w Białymstoku. 
Krystyna Tarasiuk angażowała się również w pozyskiwanie środków finansowych na działalność opozycyjną. Zebrane w miejscu pracy składki przekazywała 
za pośrednictwem działaczy „Solidarności” - Krystyny Strubel i Leopolda Staweckiego.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

B. Bujwicki, Mój rok 1980, Białystok 2013.